ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง การยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction


  เรื่อง วันที่
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด -