ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ


  เรื่อง วันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 1   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 3   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 4   ดาวน์โหลด -
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 5   ดาวน์โหลด -
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ แผ่นที่ 1   ดาวน์โหลด -
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ แผ่นที่ 2   ดาวน์โหลด -
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ แผ่นที่ 3   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -
ราคากลาง   ดาวน์โหลด -