ข่าวกิจกรรม

โครงการวิ่งมินิมาราธอนตำบลแม่สาบ เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

โครงการวิ่งมินิมาราธอนตำบลแม่สาบ เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่  8  ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลระดับพื้นที่ อบต.แม่สาบ ได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งมินิมาราธอนตำบลแม่สาบ เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่  8  ประจำปี 2558  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดปางเติม  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลแม่สาบมีสุขภาพที่แข็งแรง  สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  และสร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน   โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี