ข่าวกิจกรรม

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2558  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้จัดงานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากู่  จำนวน  1  หลัง  เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กบ้านนากู่ - ผายอง  ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสะเมิงร่วมงานอีกด้วย