ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ และเลี้ยงผีต้นน้ำ ป่าต้นน้ำบ้านแม่ตุงติง

กิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ และเลี้ยงผีต้นน้ำ ป่าต้นน้ำบ้านแม่ตุงติง
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้เข้าร่วมกิจกรรม บวชป่าต้นน้ำ และเลี้ยงผีต้นน้ำ   ณ  ป่าต้นน้ำ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอสะเมิง  อาทิเช่น  ปกครองอำเภอสะเมิง   ศูนย์ปฏิบัติการด้านป่าไม้ฯ ป่าสะเมิง    สถานีควบคุมไฟป่าฯ ป่าสะเมิง     กศน. อำเภอสะเมิง    โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ตุงติง   ชุดปฎิบัติการและประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชน บ้่านแม่ตุงติง  และ ประชาชนตำบลแม่สาบ   ร่วมกัน  บวชป่าต้นน้ำ  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์   และ ร่วมกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น อีกด้วย