ข่าวกิจกรรม

การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58

การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58
ด้วยองค์การบริการส่วนตำบลแม่สาบ ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58 ในวันที่ 16  พฤษภาคม 2558. ณ     โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อรับมอบโล่ห์รางวัล  การมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม