ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าวันพืชมงคล สวดพระพุทธมนต์ต้นน้ำผายอง ประจำปี 2558

โครงการปลูกป่าวันพืชมงคล สวดพระพุทธมนต์ต้นน้ำผายอง ประจำปี 2558
ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ  ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าวันพืชมงคล สวดพระพทธมนต์ต้นน้ำผายอง ประจำปี 2558  ณ  ศาลาผายอง  หมู่ 9  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ได้ประกอบพิธีนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้ว