ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาบรมราชกุมารี

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับทุกภาคส่วนในตำบลแม่สาบ  ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนรคาชสุดาฯ มหาบรมราชกุมารี ขึ้น  โดยปลูกต้นไม้ อาทิเช่น ต้นสัก  ต้นชงโค ต้นลูกหว้า ต้นนางพญาเสือโคร่ง   มีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันเป็นอย่างมาก