ข่าวกิจกรรม

วันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558

วันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้จัดวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558  ขึ้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กเล็กและผู้ปกครองของเด็กเล็ก ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ