ข่าวกิจกรรม

โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเกต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558

โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเกต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558
สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สาบ และหน่วยงานร่วมต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานโครงการดำหัวครูบา  ไหว้สาหม่อนเจ้า  บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558   ณ  วัดแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น  การแข่งขันสำหรับผู้สูงอายุ  ได้แก่  การแข่งขันกินแตงโม  การแข่งขันปันบูรี่ต๊องผ่อย  การแข่งขันเตะปิ๊บ เป็นต้น    มีการจัดขบวนแห่ลูกแก้ว พระนาค  และมีซอพื้นเมืองให้ฟังตลอดทั้งวันอีกด้วย