ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานโครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานโครงการดำหัวครูบา  ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558
สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สาบ และหน่วยงานร่วมต่าง ๆ จะได้ร่วมกันจัดงานโครงการดำหัวครูบา  ไหว้สาหม่อนเจ้า  บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558  ในวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558   ณ  วัดแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่