ข่าวกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2558   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก  อาทิเช่น  โยนห่วง  ปาลูกโป่ง  ขว้างกระป๋อง มัจฉาพาสนุก ซุ้มระบายสีสำหรับเด็กเล็ก และเกมสนุก ๆ   บนเวทีอีกด้วย  โดยมีนายอำเภอสะเมิงเป็นประธานในพิธีเปิด