ข่าวกิจกรรม

งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2558

งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่