ข่าวกิจกรรม

โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร ซึ่งได้นำปัจจัยไทยทาน และภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในเขตตำบลแม่สาบ

โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร ซึ่งได้นำปัจจัยไทยทาน และภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในเขตตำบลแม่สาบ