ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานบุญคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2557


 
1    มกราคม  2557               ทุกวัด ทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล
14  กุมภาพันธ์  2557    ทุกวัด  จัดทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันมาฆบูชา
14 – 15 มีนาคม  2557 เดือน 6 เป็ง      งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนเปี๊ยะ
19  เมษายน  2557                ดำหัวชุมนุมตำบลแม่สาบ และงานบวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแม่ตุงติง
9  พฤษภาคม  2557               ประเพณีขอฝนบนผายอง  และทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการศึกษา
ของคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ (วันพืชมงคล)
13 พฤษภาคม 2557               ทุกวัด  ทำบุญตักบาตร  เนื่องในวันวิสาขบูชา
5  มิถุนายน  2557                 เดือน 9 ขึ้น 8 ค่ำ  งานทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดงาแมง
30  สิงหาคม  2557                เดือน 12 ขึ้น 6 ค่ำ  งานบุญสลากภัตรพระธาตุม่อนเปี๊ยะ
6  กันยายน  2557                 เดือน 12 แรม 13 ค่ำ  งานบุญสลากภัตรวัดงาแมง
13  กันยายน  2557               เดือน 12 แรม 5 ค่ำ  งานบุญสลากภัตรวัดงิ้วเฒ่า
20  กันยายน  2557               เดือน 12 แรม 12 ค่ำ  งานบุญสลากภัตรวัดแม่ตุงติง
9  ตุลาคม  2557                   เดือนเกี๋ยงแรม 1 ค่ำ  งานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ  วัดงาแมง
9  ตุลาคม  - 6 พฤศจิกายน 2557                   เป็นเขตงานบุญกฐิน
31  ธันวาคม 2557 เวลา 23.30 น.                  ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าและ
เจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2558
  เรื่อง วันที่
ปฏิทินงานบุญคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด -