ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.173-006 สายทางหย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.173-006 สายทางหย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 22 กันยายน 2563