ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ   ดาวน์โหลด 14 สิงหาคม 2563
ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายนาโงย บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 14 สิงหาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโบสถ์คริสต์ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 14 สิงหาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยบ้านนายแดง บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 14 สิงหาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยบ้านนายแอ๊ด บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 14 สิงหาคม 2563