ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา   ดาวน์โหลด 11 สิงหาคม 2563
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 11 สิงหาคม 2563