ข่าวกิจกรรม

โครงการ Zero Waste ตำบลแม่สาบ ชุมชนปลอดขยะ

โครงการ Zero Waste ตำบลแม่สาบ ชุมชนปลอดขยะ
โครงการ Zero Waste ตำบลแม่สาบ ชุมชนปลอดขยะ กิจกรรมแรกธนาคารขยะดำเนินการมาเป็นหมู่บ้านที่ 3 แล้ว วันนี้สามารถกำจัดขยะออกจากชุมชนได้ 2.5 ตันครับผ