ข่าวกิจกรรม

งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2556

งานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกิจกรรมในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ประจำปี 2556