ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมูที่ 1 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมูที่ 1 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 19 พฤษภาคม 2563
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 19 พฤษภาคม 2563