ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส .3) ประจำปี พ.ศ. 2563 หากมีข้อสงสัยติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ในวันราชการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 052 -000209 และ 093-5811997


  เรื่อง วันที่
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ประจำปี พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 31 มีนาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 31 มีนาคม 2563