ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 26 มีนาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายหลัง วัดงิ้วเฒ่า บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 26 มีนาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ซอยบ้านหล่าย บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 26 มีนาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ซอยบ้านแม่ด้าย บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 26 มีนาคม 2563
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายทางขึ้นป่าช้าบ้านงิ้วเฒ่าใต้ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 26 มีนาคม 2563