ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง (ต่อจากโครงการเดิม) ชม.ถ.173-006 บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง (ต่อจากโครงการเดิม) ชม.ถ.173-006 บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5   ดาวน์โหลด 24 มีนาคม 2563
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 24 มีนาคม 2563