ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดปรับขยายสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดปรับขยายสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 28 มกราคม 2563
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 28 มกราคม 2563