ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง คสล. บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2562