ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ สายทางบ้านนากู่-หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ สายทางบ้านนากู่-หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 16 ธันวาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 16 ธันวาคม 2562