ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 12 ธันวาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 12 ธันวาคม 2562