ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 29 ตุลาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 29 ตุลาคม 2562