ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 24 กันยายน 2562
ราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายน้ำบ่อห้วยถ้ำ บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 24 กันยายน 2562
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยดอยยาว เชื่อมกองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 24 กันยายน 2562
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างป่าช้า – หัวฝาย บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 24 กันยายน 2562