ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 16 กันยายน 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 16 กันยายน 2562