ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 16 กันยายน 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 16 กันยายน 2562