ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสุสานบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าสุสานบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2562