ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562


ขอเชิญคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ (ออมวันละบาท) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ