ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ บริเวณสายทุ่งต้นเติม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 7 มิถุนายน 2562