ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ซอยโบสถ์คริสต์บ้านขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลด 6 มิถุนายน 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 6 มิถุนายน 2562