ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลด 5 มิถุนายน 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 5 มิถุนายน 2562