ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2562
ราคากลางบริเวณซอย โรงสีข้าวชุมชนบ้านปางเติม บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2562
ราคากลางบริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 4 มิถุนายน 2562