ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ถนนสายทางเข้าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ ถนนสายทางเข้าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 30 พฤษภาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 30 พฤษภาคม 2562