ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยขึ้นป่าช้าบ้านงิ้วเฒ่าใต้ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 14 พฤษภาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 14 พฤษภาคม 2562