ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 8 พฤษภาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอย 1 บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 8 พฤษภาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 8 พฤษภาคม 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างศาลาหน้าวัดหาดส้มป่อย บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 8 พฤษภาคม 2562