ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 3 พฤษภาคม 2562
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 3 พฤษภาคม 2562