ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562


  เรื่อง วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562   ดาวน์โหลด 9 ตุลาคม 2561