ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแม่ขาน (ชม.ถ. 173-0012) จุดหัวบ้านแม่ขาน บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561
การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านแม่ขาน (ชม.ถ. 173-0012) จุดหัวบ้านแม่ขาน บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 10 กันยายน 2561