ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด 5 กันยายน 2561
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 5 กันยายน 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 5 กันยายน 2561