ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง


  เรื่อง วันที่
หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และโรงจอดรถ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2561
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 30 สิงหาคม 2561