ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   ดาวน์โหลด 28 สิงหาคม 2561
การเปิดเผยราคากลาง   ดาวน์โหลด 28 สิงหาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 28 สิงหาคม 2561