ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  เรื่อง วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด 2 มีนาคม 2561
ราคากลาง   ดาวน์โหลด 2 มีนาคม 2561