ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกอบต. พนักงานลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้