ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จัดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ